Kategoria
Jesteś tutaj:

Siltech Stabilizator

Inokulant (bakteryjny zakiszacz) do produkcji kiszonek z całych roślin kukurydzy. 100% Lactobacillus buchneri. Wysoka zawartość bakterii: 3×1011 jtk/g.

Opis

Specjalistyczny bakteryjny inokulant do sporządzania kiszonek z całych roślin kukurydzy. Przeznaczony dla ferm wyspecjalizowanych w produkcji mleka. W swoim składzie zawiera w skoncentrowanej ilości wyłącznie heterofermentatywną bakterię Lactobacillus buchneri, najbardziej pożyteczną przy kiszeniu całych roślin kukurydzy.

SILTECH STABILIZATOR opóźnia proces zagrzewania się kiszonki z kukurydzy po wybraniu z pryzmy lub silosu. Szczep bakterii fermentacji mlekowej Lactobacillus buchneri ma zdolność do syntezy 1,2-propandiolu, kwasu propionowego i octowego – związków hamujących rozwój grzybów pleśniowych i drożdży w kiszonce. Badania wskazują, że kiszonki wyprodukowane z udziałem preparatów zawierających wysokie stężenie Lactobacillus buchneri mają większą wartość energetyczną.

Stosując preparaty do zakiszania zawierające Lactobacillus buchneri:

  • Zmniejszasz ryzyko psucia się kiszonki.
  • Hamujesz rozwój pleśni i drożdży w kiszonce.
  • Zwiększasz stabilność tlenową kiszonki.
  • Zwiększasz energię w kiszonce – gatunek bakterii Lactobacillus buchneri produkuje energetyczny związek – glikol propylenowy.

 

Więcej informacji na microsile.pl

Bakterie:

  • Lactobacillus buchneri.
  • Ogólna liczba bakterii: 3x1011 jtk/g

 

Dostępne opakowania: 100g / 100-150 ton kiszonki.

  • Kukurydza - całe rośliny: l00g/100-150 ton zakiszanego surowca.
  • Zielonki z traw, lucerny lub innych motylkowych: 100g/100 ton zakiszanego surowca.

Siltech Stabilizator można łączyć z Siltechem w celu wprowadzenia do zakiszanego surowca większej ilości bakterii fermentacji mlekowej przy zachowaniu wysokiego stężenia Lactobacillus buchnetri w proporcji:

1x Siltech Stabilizator l00g/100 ton+ 2x Siltech 100g/50ton =łączna dawka na 200 ton zakiszanego surowca.

Preparat w proszku do stosowania w roztworze wodnym w ilości: 100g preparatu na 10-50 litrów czystej wody. Ilość zastosowanej wody zależy od wydajności aplikatora i sposobu wprowadzania roztworu z bakteriami. Stosować za pomocą aplikatora zamontowanego na sprzęcie zbierającym lub spryskiwać układane warstwy na pryzmie lub silosie. Skuteczność preparatu zależy m.in. od równomiernego rozprowadzenia roztworu roboczego w zakiszanym surowcu. Trwałość roztworu roboczego wynosi 24 godziny, w warunkach chłodniczych można przechowywać do 48 godzin.

Zalecenia przy zakiszaniu całych roślin kukurydzy:

  • Sucha masa: 35%.
  • Minimalny okres zakiszenia: 6-8 tygodni.

zobacz również