Polityka prywatności

§1 Wstęp

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.polsil.pl
 2. Właścicielem strony internetowej www.polsil.pl i jednocześnie administratorem danych jest Polsil Biopreparaty Izabela Gutorska & Tomasz Szanciło Spółka Jawna, z siedzibą w Toruniu
  przy ul. Okólnej 128/7, NIP 774-289-25-23, REGON 140347413, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000243756, zwana dalej Polsil Biopreparaty Sp. Jawna
 3. Administrator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.polsil.pl odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

 

§2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.polsil.pl są wprowadzone i udostępnione przez Użytkowników dobrowolnie.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
  • Aplikowania o pracę przez formularz „ aplikuj”, w celu realizacji procesu rekrutacji – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”
 3. Administrator przetwarza danych osobowych użytkownika takie jak: adres e-mail; kod pocztowy i miejscowość; kraj (państwo); ulica wraz z numerem domu/mieszkania; imię i nazwisko; numer telefonu; data urodzenia. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Użytkownik wyraził wysyłając swoje dokumenty aplikacyjne.
 4. Podczas korzystania ze strony www.polsil.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 5. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej stronie internetowej www.polsil.pl. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

§3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

 1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator: Dostawcom systemów informatycznych i usług IT, pracownikom upoważnionym przez Administratora. Możemy je także przekazać dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż nie zostanie odwołana. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Polsil Biopreparaty Spółka Jawna. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 

§4 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej www.polsil.pl i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej www.polsil.pl korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. W ramach strony internetowej www.polsil.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej www.polsil.pl i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze stroną internetową reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: https://www.google.analytics
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 11. Jak zarządzać plikami cookies – instrukcje producentów przeglądarek internetowych:
  • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
  • Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 12. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
 13. Polsil Biopreparty Spółka Jawna może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową www.polsil.pl przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Polsil Biopreparaty Spółka Jawna przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony www.polsil.pl , a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej www.polsil.pl.
 14. Strona internetowa www.polsil.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Polsil Biopreparty Spółka Jawna nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

§5 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownik uprawniony jest do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO
 3. Użytkownik w każdym momencie uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Administrator Danych Osobowych niezwłocznie zaprzestanie przetwarzania Danych osobowych Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego ich przetwarzania, a w szczególności niezbędne jest dla ochrony interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Administratora Danych Osobowych.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych w formie pisemnej na adres jego siedziby z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

 

§6 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na stronie internetowej www.polsil.pl . O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator powiadomi Klientów, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.polsil.pl.