Kategoria
Jesteś tutaj:

Microsile Plus

Inokulant (zakiszacz) bakteryjno – enzymatyczny zawierający  wysoko aktywne szczepy bakterii fermentacji mlekowej oraz enzymy celulolityczne.

Opis

Specjalistyczny do zakiszania zielonek z traw, bobowatych, np. lucerny i mieszanek traw z bobowatymi, prasowanych wysłodków buraczanych i młóta browarnianego. Polecamy do surowca trudno ulegającemu zakiszeniu. Zawarte enzymy celulolityczne rozkładają niedostępne dla bakterii fermentacji mlekowej wielocukry do cukrów prostych, z których w warunkach beztlenowych produkowany jest kwas mlekowy jako naturalny konserwant zielonek.

Microsile Plus również idealnie nadaję się do sporządzania kiszonek z całych roślin kukurydzy, wilgotnego ziarna lub kolb typu LKS,CCM.

Zastosowanie MICROSILE PLUS przy właściwej technice zakiszania i prawidłowym dozowaniu zapewnia wyprodukowanie kiszonki o wysokiej wartości pokarmowej, smakowitej, zabezpieczonej przed psuciem się i namnażaniu się szkodliwych bakterii z rodzaju Clostridium.

 

Więcej informacji na microsile.pl

Bakterie:

  • Pediococcus pentosaceus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus buchneri
  • Ogólna liczba bakterii: 1x1011 jtk/g

 

Enzymy:

  • 1,3 beta glukanaza 5000 U/g,
  • 1,4 beta ksylanaza 40 000U/g,
  • Celulaza 100 U/g.

Dawkę należy ustalić w zależności od stopnia trudności zakiszania, jakości surowca i innych warunków technologicznych: 250g/50-75 ton zakiszanego surowca.

  • Bobowate (lucerna, koniczyna):250 g/50 ton.
  • Trawy, mieszanki traw z bobowatymi: 250 g/75 ton.
  • Kukurydza - całe rośliny: 250 g/75 ton.
  • Kukurydza – wilgotne ziarno, kolby CCM, LKS: 250 g/ 50 ton.
  • Wysłodki buraczane, młóto browarniane: 250g/50 ton.

 

Liczba bakterii z preparatu na 1g zakiszanego surowca w zależności od dawkowania wynosi od 500-333 tys. jtk* (jednostek tworzących kolonie, ang. CFU)

Do zastosowania w roztworze wodnym w proporcji 250g/10-50 litrów czystej wody. Roztwór roboczy należy wykorzystać w ciągu 24 godzin. Stosować za pomocą aplikatora lub ręcznie spryskiwać układane warstwy na pryzmie lub w silosie. Jednym z warunków skuteczności bakteryjnych zakiszaczy jest równomierne rozprowadzenie ich w zakiszanym surowcu.

Dostępne opakowania: 250g / 50 ton kiszonki.

zobacz również