Jesteś tutaj:

Microhumus Solid

Bakterie użyte do użyźniacza posiadają status GRAS ( ang. Generally recognized as safe), co oznacza bezpieczne w stosowaniu.

Opis

  • MICROHUMUS SOLID zawiera wyspecjalizowane bakterie, które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych.
  • Bakterie z rodzaju Bacillus w niekorzystnych warunkach (mróz, susza) są zdolne do wytworzenia przetrwalników, dzięki którym są zdolne przeżyć bark wody, zbyt wysokie lub niskie temperatury.
  • Regularne stosowanie zabezpieczenia glebę przed wyjałowieniem i erozją. Wpływa na proces powiększania próchnicy dzięki wzmożonej mineralizacji materii organicznej.
  • Odbudowuje próchnicę prowadząc do przywrócenia żywotności gleby.

Bakterie saprotroficzne z rodzaju Bacillus spp. w koncentracji 1x109 JTK/g.

Minimalna temperatura gleby:+5◦C. Po zastosowaniu preparatu należy wykonać podorywkę, talerzowanie lub inny zabieg prowadzący do przykrycia ziemią resztek pożniwnych z preparatem MICROHUMUS SOLID. Oprysk resztek pożniwnych można przeprowadzić w każdych warunkach pogodowych, ponieważ bakterie MICROHUMUSIE w niekorzystnych warunkach (mróz, susza) są zdolne do wytwarzania przetrwalników, dzięki którym są zdolne przeżyć brak wody, zbyt wysokie lub niskie temperatury.

Dawka: 0,5-1kg/ha. Zalecana dawka przed producenta 1kg/ha. W przypadku resztek pożniwnych trudno ulegających rozkładowi, np. słomy z pszenicy, żyta przy stosowaniu dawki 0,5kg/ha wskazany jest dodatek nawozu azotowego. Postać preparatu proszek do rozpuszczenia w wodzie. Do stosowania w roztworze wodnym w stężeniu 0,2-0,5%. Zalecana ilość wody 200-50 litrów. Oprysk drobnokroplisty. Preparat można wstępnie rozpuścić w wodzie w osobnym pojemniku i dodać do opryskiwacza lub wymieszać z wodą bezpośrednio w rozwadniaczu. Łatwy w stosowaniu, nie wymaga aktywacji, namaczania.

Dostępne opakowania: 500g/0,5 ha, 2,5kg/2,5 ha.

zobacz również