Jesteś tutaj:

Optima pH

Twarda i zasadowa woda użyta do oprysku, obniża skuteczność zabiegu.

Opis

W opryskiwaczu twarda, zasadowa woda o wysokim pH, może doprowadzić do wytrącenia się substancji czynnej z pestycydu w roztworze roboczym. Osłabia to skuteczność zabiegu. Jest to wynik ujemnego oddziaływania zawiązków mineralnych zawartych w wodzie alkalicznej i twardej: wapnia, magnezu, żelaza i sodu. Niewłaściwe pH wody mocno obniża skuteczność nawozów dolistnych NPK lub mikroelementowych stosowanych w formie oprysku roślin uprawnych.

Dzięki zastosowaniu kondycjonera otrzymujemy właściwe pH wody użytej do roztworu roboczego. W ten sposób zapobiegamy dezaktywacji substancji czynnej pochodzącej z pestycydu lub nawozów dolistnych. Obniżenie pH wody do roztworu roboczego podnosi efektywność zabiegu.

Optymalne pH cieczy roboczej to zwykle ok 5,5 ale jego wartość zależy od rodzaju pestycydu. Zastosowanie kondycjonera Optima pH do wody przynosi również efekt obniżenia napięcia powierzchniowego cieczy użytej do oprysku. W efekcie mniej kropel spływa po powierzchni opryskiwanych roślin – następuje zwiększenie ich retencji (zatrzymywania). Ponadto nie wysychają one tak szybko, co stymuluje wnikanie substancji aktywnej do tkanek roślinnych, a w przypadku fungicydów systemicznych usprawnia jej transport w organach chronionej rośliny. Optima pH ułatwia wnikanie pestycydu do rośliny.

  • Kondycjoner -  wiąże kationy Ca, Mg i Mn uzdatniając wodę do zabiegów. Obniża twardość wody, co prowadzi do lepszego działania pestycydów i nawozów dolistnych

     

  • Inykator, kolorant – po dodaniu do wody kolor jasno żółty  oznacza ph 6,5 i więcej, kolor łososiowy ph 5,0, natomiast kolor malinowy ph 4,5 i mniej.

     

  • Aktywator -  dzięki właściwemu otworzeniu aparatów szparkowych, znacznie zwiększa i przyspiesza wchłanianie cieczy roboczej z powierzchni liścia do wnętrza rośliny   

Optima pH zawiera kolorant, który powoduje zabarwienie wody w zależności od uzyskanej wartości pH wody w zależności od uzyskanej wartości pH wody po dodaniu naszego kondycjonera można ocenić wzrokowo posługując się zamieszczoną na etykiecie skalą kolorymetryczną.

Wielkość dawki zależy od twardości wody i od poziomu pH jaki chce się uzyskać. Zalecamy rozpocząć od dawki 50ml/100 litrów wody, stopniowo zwiększając dawkę aż do uzyskania koloru odpowiadającego właściwego pH (patrz: skala kolorymetryczna). Produkt można wlać bezpośrednio do atomizera lub do innych pojemników używanych do nawożenia. Do stosowania jako nawóz dolistny stosować w stężeni: 0,15-0,2%.

Mieszalność

Optima pH miesza się z najczęściej stosowanymi środkami ochrony roślin używanymi w uprawie roślin, z wyjątkiem olejów mineralnych. Nie mieszać z silnie alkalicznymi cieczami. W przypadku wrażliwych upraw należy najpierw przeprowadzić próby na kilku roślinach przed szerokim zastosowaniem produktu.

zobacz również