Jesteś tutaj:

MicroSan

Biopreparat bakteryjny przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarno-higienicznych we wszystkich rodzajach obiektów inwentarskich, a także w ich otoczeniu. Przeznaczony jest również do mikrobiologicznej obróbki gnojówki i gnojowicy w zbiornikach.

Opis

Microsan do unikalny biopreparat sanitarno-higieniczny do chlewni, kurników, obór, cielętników oraz zbiorników na gnojowicę, który redukuje chorobotwórcze bakterie, wirusy i grzyby w ściółce. Znacznie wpływa na ograniczenie przykrych zapachów poprzez ograniczenie zawartości amoniaku i siarkowodoru w pomieszczeniach inwentarskich. Po jego zastosowaniu liczba much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów ulega zmniejszeniu.

  • Neutralizacja odorów, fetorów, ograniczenie amoniaku, siarkowodoru
  • Ograniczenie skażeń mikrobiologicznych (działanie bakteriobójcze, wirusobójcze)
  • Mniej patogenów
  • Obniżenie wilgotności ściółki w obiekcie inwentarskim
  • Zmniejszenie chorób układu oddechowego i przewodu pokarmowego oraz chorób kończyn

Microsan składa się z kompozytu bakteryjnego o koncentracji w 1g 2,275 x 109 CFU i starteru – pożywki rozruchowej umożliwiającej szybkie namnożenie się bakterii wchodzących w skald preparatu.

  • W obiektach inwentarskich: 2-5g/m² powierzchni co 14 dni. Dawki wyższe zalecane są w początkowym okresie stosowania. Wyliczoną i odważoną ilość preparatu należy rozsypać w miarę dokładnie na powierzchnię. MICROSAN może być stosowany w obecności zwierząt na stanowiskach inwentarskich. Ważne dla skutecznego działania biopreparatu jest to, aby zabieg był powtarzany systematycznie co 14 dni.
  • Przy mikrobiologicznej obróbce gnojówki i gnojowicy w zbiornikach, ścieków i nieczystości w oczyszczalniach, lagunach, szambach i w innych obiektach i urządzeniach podobnej uciążliwości i obciążeniach stosuje się preparat – 20g/m³ nieczystości co 14 dni. Wyliczoną i odważoną ilość MICROSANU należy wsypać do zbiornika lub szamba, bądź wprowadzić go przez zamknięty układ kanalizacji. Ważne dla skutecznego działania biopreparatu jest to, aby zabieg być powtarzany systematycznie co 14 dni.

 

MicroSan jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz środowiska i nie wymaga przy stosowaniu zachowywania szczególnych środków ostrożności.

Dostępne opakowania: 5kg.

zobacz również