Aktualności

Jesteś tutaj:

Kiszenie ziarna kukurydzy

Gniecione czy też śrutowane ziarno kukurydzy to bardzo wartościowa pod względem zawartości energii pasza dla wysokowydajnych krów mlecznych. Dosuszenie ziarna kukurydzy jest drogie, dlatego coraz częściej hodowcy decydują się na skarmianie go w postaci kiszonej. Zbiór przeprowadzamy w pełnej dojrzałości ziarna, optymalna zawartość suchej masy do kiszenia wynosi 65-75%.

Po zebraniu ziarna należy je jak najszybciej podać do gniotownika lub śrutownika, a następnie na prasę silosującą do rękawa lub złożyć do silosu, czy na pryzmę. Zakiszone ziarno kukurydzy gniecione lub śrutowane jest lepiej wykorzystywane w żwaczu przez drobnoustroje. Lepszą formą dla przeżuwaczy jest gniecione ziarno, które zachowuje strukturę i w mniejszym stopniu ulega degradacji w żwaczu. Kiszonka ze śrutowanego ziarna kukurydzy jest stabilniejsza tlenowo, nie podlega tak szybko psuciu się podczas wybierania. Stopień rozdrobnienia ziarna do kiszenia zależy od zawartości SM w ziarnie kukurydzy: im większa zawartość suchej masy w ziarnie tym bardziej należy je rozdrobnić, np.

  • przy zawartości suchej masy do 70% średnica rozdrobnionych cząstek wynosi 4,5mm – 75% udziału w całości, 2,2 mm – 25% udziału w całości śrutowanego ziarna.
  • przy zawartości suchej masy od 70 do 75 % średnica rozdrobnionych cząstek wynosi 4,5mm – 25% udziału w całości, średnica 2,2 mm – 50% udziału w całości, średnica 1,1mm – 25% udziału w całości śrutowanego ziarna.
  • przy zawartości suchej masy powyżej 75 % średnica rozdrobnionych cząstek wynosi 1,1mm – 50% udziału w całości, średnica 0,6 mm – 30% udziału w całości, frakcja pylista – 20% udziału w całości rozdrobionego ziarna.

Ziarno gniecione lub ześrutowane należy jak najszybciej podać do rękawa lub złożyć do silosu, czy na pryzmę. Najefektywniejszy sposób to kiszenie w rękawach foliowych. Optymalne pH zakiszonego ziarna kukurydzy wynosi: 4,0-4,3. Dla zapewnienia optymalnych warunków fermentacji mlekowej oraz wysokiej stabilności tlenowej po otwarciu rękawa, silosu lub pryzmy wskazane jest zakiszanie wilgotnego ziarna kukurydzy z dodatkami kiszonkarskimi. Prasy silosowe powinny być wyposażone w aplikatory do koniecznych dodatków kiszonkarskich. POLSIL BIOPREPARATY do zakiszenia ziarna kukurydzy poleca:

  • MICROSILE – bakteryjny inokulant, dawka 500g/50 ton zakiszanego ziarna/25-50 litrów czystej wody.
  • SILTECH – bakteryjny inokulant, dawka 100g/50 ton zakiszanego ziarna/10-50 litrów czystej wody.
  • POLSIL STABILIZATOR – chemiczny konserwant o właściwościach grzybobójczych jest dobrym uzupełnieniem bakteryjnych inokulantów. Stosowanie: 5kg/50 ton zakiszanego surowca/ 50 litrów czystej wody. Nie szkodzi bakteriom fermentacji mlekowej dlatego polecamy do łącznego stosowania razem z inokulantami bakteryjnymi. Polecamy szczególnie do kiszenia surowców mniej stabilnych tlenowo, np. kukurydzy: całych roślin, kolb CCM, LKS lub ziarna.

Preparaty do zakiszenia stosujemy w postaci roztworu wodnego. Ilość wody należy dobrać w zależności od wydajności aplikatora i zawartości suchej masy zakiszanego surowca. Warunkiem skuteczności preparatów jest równomierne rozprowadzenie roztworu roboczego w zakiszanym surowcu. Najlepszym sposobem jest zastosowanie aplikatora.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą inokulantów.