Aktualności

Jesteś tutaj:

Bakteryjne użyźniacze doglebowe

Mikroorganizmy glebowe odgrywają kluczową rolę w mineralizacji materii organicznej, udostępnieniu roślinom składników pokarmowych, powstaniu humusu glebowego, ograniczeniu patogenów i wielu innych procesach zachodzącym w środowisku glebowo-przyrodniczym.

Nasze biopreparaty są produkowane w Polsce, a wykorzystane drobnoustroje w składzie produktów pochodzą z polskiego środowiska glebowo-przyrodniczego, co przekłada się na większą ich efektywność.

Stosując nasze użyźniacze możesz ograniczyć lub całkowicie wyeliminować stosowanie nawozów azotowych do rozkładu resztek pożniwnych. Efektem będzie oszczędność na nawozach i odbudowa warstwy próchnicy w glebie. Rozkład resztek pożniwnych jest bardzo ważny ze względu na uwalnianie mineralnych form składników stanowiących źródło składników pokarmowych dla roślin uprawnych.

MicroHumus Solid

Aktywne Mikroorganizmy Glebowe.

Użyźniacz w proszku do rozkładu resztek pożniwnych.

MICROHUMUS przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, takich jak pocięta słoma, poplon, wspomaga mineralizację obornika. Regularne stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją. Wpływa na proces powiększenia próchnicy dzięki wzmożonej mineralizacji materii organicznej. MICROHUMUS zawiera aktywne mikroorganizmy glebowe, które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych.

Efekty systematycznego stosowania:

 • szybsza mineralizacja resztek pożniwnych
 • odbudowa próchnicy
 • większa retencyjność wodna
 • mniej chorób roślinnych
 • wyższe plony

Bakterie z preparatu MICROHUMUS są odporne na niekorzystne warunki, takie jak susza, wysokie temperatury, promieniowanie UV oraz zimno, ponieważ wytwarzają endospory-przetrwalniki.

Produkt zawiera wyspecjalizowane aktywne mikroorganizmy glebowe, które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych. Regularne stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją, odbudowuje próchnicę prowadząc do przywrócenia żyzności gleby.

Microhumus Solid może ograniczyć lub całkowicie zastąpić stosowanie azotu do rozkładu resztek pożniwnych.

Dostępne opakowania: 500g/0,5ha. Trwałość preparatu wynosi 3 lata od daty produkcji.

Microhumus Solid zawiera wyspecializowane bakterie, które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym samym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych.

Bakterie z rodzaju Bacillus w niekorzystnych warunkach (mróz, susza) są zdolne do wytwarzania przetrwalników, dzięki którym są zdolne przeżyć brak wody, zbyt wysokie lub niskie temperatury.

Regularne stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją. Wpływa na proces powiększenia próchnicy dzięki wzmożonej mineralizacji materii organicznej.

SKŁAD

Bakterie saprotroficzne z rodzaju Bacillus spp. w liczbie pow. 1×109 CFU/g. Zdolne do wytwarzania endospor-przetrwalników umożliwiających przetrwać bakteriom w skrajne niesprzyjających warunkach, np. susza, zbyt wysokie lub niskie temperatury.

OPRYSK

Właściwości bakterii wchodzących w skład preparatu umożliwiają przeprowadzenie oprysku resztek pożniwnych w każdych warunkach pogodowych. Ważne: po zastosowaniu preparatu należy wykonać płytką podorywkę, talerzowanie lub inny zabieg prowadzący do przykrycia ziemią resztek pożniwnych z preparatem MICROHUMUS Solid. Rozkład resztek organicznych zachodzi w warunkach tlenowych. Minimalna temperatura gleby +50C. Dawka: 0,5-1 kg/ha. Zalecana dawka: 1kg/ha. W przypadku resztek pożniwnych trudno ulegających rozkladowi, np. słoma z pszenicy, żyta, przy stosowaniu dawki 0,5 kg/ha wskazany dodatek nawozu azotowego.

Postać preparatu – proszek do stosowania w roztworz wodnym. Zalecana ilość wody: 200-500 litrów/ha. Ilość użytej wody do roztworu zależy od indywidualnych potrzeb stosującego. Woda umożliwia równomierne rozprowadzenie bakterii znajdujących się w preparacie. Należy przestrzegać zalecanych dawek: 0,5-1 kg/ha. Oprysk drobnokroplisty. Preparat można wstępnie rozpuścić w wodzie w osobnym pojemniku i dodać do opryskiwacza lub wymieszać z wodą bezpośrednio w rozwadniaczu. Łatwy w stosowaniu, dobrze się rozpuszcza, nie wymaga aktywacji, namaczania. Ciecz roboczą należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Zabieg można powtórzyć dolistnie w dawce 0,5-1 kg/ha 2-3 razy w okresie wegetacyjnym podczas pochmurnej pogody, przed spodziewanymi opadami deszczu lub w trakcie deszczu. Taki zabieg przypominający podtrzyma pozytywne działanie naszych bakterii przy roślinie uprawnej i wpłynie na zwiększenie plonu.

Microhumus Solid można stosować w roztworze łącznie z nawozami NPK, mikroelementowymi, mocznikiem, pestycydami. Nie można stosować razem z miedzianami.

PODLEWANIE

W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 5 g preparatu w 1 litrze wody

UPRAWY SADOWNICZE, OGRODNICZE

Zalecane stężenie: 0,5% (500g w 100 litrach wody). Zalecana ilość wody: 500 litrów/ha. Przed założeniem sadu opryskać oczyszczoną z chwastów powierzchnię pola. Po aplikacji bzzwłocznie wymieszać górną warstwę gleby wyrównując powierzchnię pola. W trudnych warunkach uprawy, w kolejnych latach uprawy, zwłaszcza na glebach zmęczonych zabieg można powtórzyć 1-3 razy w okresie wegetacyjnym w dawce 0,5g/ha.

MG Mikroorganizmy Glebowe

Nowoczesny, doglebowy koncentrat mikrobiologiczny o szerokim spektrum działania!

Dostępne opakowania: 1 litr, 5 litrów. Trwałość preparatu wynosi 3 lata od daty produkcji.

Zwiększa zasobność gleby w składniki pokarmowe dla roślin uprawnych!

Zastosowanie preparatu przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, a tym samym zwiększa ilość dostępnych dla roślin składników pokarmowych w glebie.

Biopreparat MG złożony jest z niepatogennych mikroorganizmów oraz pożywki startowej.

Wyróżnia go bardzo bogaty i wszechstronny skład bakteryjny: Cellulomonas cellulans, Ruminococcus albus, Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Azotobacter vinelandii, Azospirillum lipoferum, Pediocococcus acidilactici, Pseudomonas fluorescens.

Koncentracja bakterii w MG wynosi 1x108jtk/g.

EFEKTY STOSOWANIA

 • przywraca równowagę mikrobiologiczną zdegradowanej gleby
 • wpływa efektywnie na gospodarkę związków mineralnych dla roślin
 • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, np. słomy, poplonu, obornika, itp.
 • udostępnia roślinom dotychczas nieprzyswajalne skladniki pokarmowe
 • odbudowuje próchnicę prowadząc do przywrócenia żyzności gleby
 • redukuje w środowisku glebowym szkodliwe dla roślin bakterie, wirusy i grzyby
 • zastosowany przedsiewnie zwiększa plon rośliny uprawnej

Stosowani: 1litr/ha

OPRYSK

W celu przygotowania roztworu roboczego do oprysku powierzchni 1 ha, rozcieńczyć 1 litr preparatu w 200-500 litrach wody. Opryskać pole lub plantację w dowolnie wybranej fazie uprawy, najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg nalistny można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym przy dawce 0,5-1 litra/ha. Minimalna temperatura gleby +50C.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą bakteryjnych użyźniaczy doglebowych.