male foto MG

Użyźniacze doglebowe

Postępująca chemizacja i uproszczenia w płodozmianach znacznie obniżają potencjał produkcyjny gleby. W glebie zmniejsza się ilość mikroorganizmów biorących udział w rozkładzie resztek organicznych, odbudowaniu próchnicy i utrzymaniu właściwej struktury gleby. Poprawę struktury i jej urodzajność zapewnia stosowanie użyźniaczy doglebowych. POLSIL BIOPREPARATY posiada w ofercie MG Mikroorganizmy Glebowe - nowoczesny mikrobiologiczny preparat, który wyznacza nowe standardy dla grupy użyźniaczy glebowych.