SILTECH STABILIZATOR

Pobierz ulotkę:

Specjalistyczny inokulant do sporządzenia kiszonek z całych roślin kukurydzy.

Dostępne opakowania:

100g/100-150 ton kiszonki

SILTECH STABILIZATOR

SKŁAD:

kompozyt bakteryjny zawiera w 1g 3x1011 JTK bakterii fermentacji mlekowej: Lactobacillus buchnerii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE:

  • zmniejsza ryzyko psucia się kiszonki,
  • hamuje rozwój pleśni i drożdży w kisoznce,
  • zwiększenie stabilności tlenowej kiszonki.

ZALECANE STOSOWANIE:

kukurydza-całe rośliny:100g/100-150 ton zakiszanej masy

zielonki z traw, lucerny, mieszanki traw z motylkowymi:100g/100 ton; przy stosowaniu na zielonki z traw i lucerny zalecamy połączyć z Siltech: 2 x Siltech 100g + Siltecg Stabilizator 100g = łączna dawka na 200 ton zakiszanego surowca

DSCN6012