male foto zakiszanie

MICROSILE

Pobierz ulotkę:

Biopreparat bakteryjny w proszku do kiszenia zielonek z traw, motylkowych i kukurydzy (całe rośliny, LKS, CCM lub ziarno).

 

Dostępne opakowania:

  • 100g/10t kiszonki
  • 500g/50t kiszonki

                                           microsile 100g 2      microsile 500g

 SKŁAD:

Kompozyt bakteryjny zawiera bakterie fermentacji mlekowej w ilości 6x1010 j.t.k./g preparatu:

  • Lactobacillus plantarum
  • Pediococus acidilactici
  • Lactobacillus casei
  • Lactobacillus brevis
  • Enterococcus faecium


DZIAŁANIE:

Microsile zawiera właściwy poziom bakterii do zakiszania w optymalnych i mniej sprzyjających warunkach pogodowych i technologicznych. Pozwala on uzyskać szybkie obniżenie pH do ok. 4, a tym samym uniknięcia niepożądanej fermentacji i strat składników pokarmowych zakiszanych roślin. Szczepy bakterii z Micosile są tak dobrane aby wzajemnie uzupełniały się na różnych etapach procesu zakiszania niezależnie od jakości surowca i warunków zewnętrznych. Ich różnorodność i wysokie stężenie decydują o skuteczności. Bakterie z Microsile w porównaniu z innymi produktami konkurencyjnymi mają aż 6-cio krotną przewagę liczebną.

 

ZALECANE STOSOWANIE:

Inokulant jest w proszku do stosowania w postaci roztworu wodnego: 500g/25-50 litrów lub 100g/5-10 litrów.

Charakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością pozwalającą stosować wyższe stężenia w zależności od rodzaju aplikatora.

Stosować za pomocą aplikatora lub spryskiwać ręcznie warstwy na pryzmie lub w silosie. Trwałość roztworu roboczego wynosi 48 godzin.

 

www.microsile.pl