male foto dom

MICROSAN - preparat sanitarno-higieniczny

poprawaBiopreparat bakteryjny przeznaczony do poprawy warunków środowiskowych i sanitarno-higienicznych we wszystkich rodzajach obiektów inwentarskich, a także w ich otoczeniu. Przeznaczony jest również do mikrobiologicznej obróbki gnojówki i gnojowicy w zbiornikach.

Dostępne opakowania: 

• 5 kg

 

SKŁAD:

MicroSan składa się z kompozytu bakteryjnego o koncentracji w 1g 2,275 x 10 9 j.t.k i starteru - pożywki rozruchowej umożliwiającej szybkie namnożenie się bakterii wchodzących w skład preparatu:

Skład mikroorganizmów:
 • Bifidobacterium bifidum BB-241
 • Bifidobacterium bifidum BB-108
 • Bifidobacterium bifidum BB-94
 • Bifidobacterium bifidum BB-77
 • Enterococcus faecium EF-42
 • Lactobacillus acidophillus LA-31
 • Pedioccocus acidilactici PAL-34

DZIAŁANIE:

 • Obniżenie zawartości amoniaku i siarkowodoru w pomieszczeniach inwentarskich
 • Ograniczenie przykrych zapachów
 • Redukcja chorobotwórczych bakterii, wirusów i grzybów w ściółce
 • Zmniejszenie chorób układu oddechowego, przewodu pokarmowego i kończyn u zwierząt
 • Ograniczenie infekcji wymion u krów mlecznych – zmniejszenie liczby komórek somatycznych
 • Ograniczenie much i ich larw oraz form przetrwalnikowych endopasożytów.

 

ZALECANE STOSOWANIE:

W obiektach inwentarskich: 2-5g/m2 powierzchni co 14 dni. Dawki wyższe zalecane są w początkowym okresie stosowania.

Wyliczoną i odważoną ilość preparatu należy rozsypać w miarę dokładnie na powierzchnię. MicroSan może być stosowany w obecności zwierząt na stanowiskach inwentarskich.

Przy mikrobiologicznej obróbce gnojówki i gnojowicy w zbiornikach stosuje się dawkę 20g/m3 i co 14 dni. Wyliczoną i odważoną ilość MicroSanu należy wsypać do zbiornika lub wprowadzić tam przez zamknięty układ kanalizacji.

MicroSan jest całkowicie bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska nawet w przypadku jego przedawkowania i nie wymaga przy jego stosowaniu zachowywania szczególnych środków ostrożności.

 

DOŚWIADCZENIA:

Pobierz ulotkę: