male foto microsan2

Probiotyki, preparaty sanitarno-higieniczne, preparaty szambowe, kompostery

Z coraz większą krytyką, zarówno ze strony konsumentów jak i środowisk weterynaryjno-medycznych spotyka się stosowanie antybiotyków jako dodatków do pasz dla zwierząt tym bardziej że bakterie chorobotwórcze mają zdolność nabywania odporności krzyżowej na stosowane antybiotyki lecznicze. Taka sytuacja zwiększa znaczenie stosowania w żywieniu bakterii fermentacji mlekowej tzw. probiotyków (posiadają statut bezpiecznych dla zdrowia ludzi i zwierząt (GRAS)). Atrakcyjność probiotyków polega na silnych zdolnościach bakterii fermentacji mlekowej do hamowania rozwoju drobnoustrojów patogennych. Firma POLSIL BIOPREPARATY wdrożyła opracowane i wytwarzane przez polskich naukowców preparaty probiotyczne dla zwierząt.
Dla właściwego mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich i poprawy ich warunków sanitarno- higienicznych posiadamy mikrobiologiczny preparat MICROSAN, polecany również do mikrobiologicznej obróbki gnojówki i gnojownicy. Natomiast do higienizacji wszystkich rodzajów szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków posiadamy wyspecjalizowany preparat tj. Microsan do szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.