BAKTERYJNE UŻYŹNIACZE DOGLEBOWE- sposób na tańszy i skuteczny rozkład resztek pożniwnych!

Mikroorganizmy glebowe odgrywają kluczową rolę w mineralizacji materii organicznej, udostępnieniu roślinom składników pokarmowych, powstaniu humusu glebowego, ograniczeniu patogenów i wielu innych procesach zachodzącym w środowisku glebowo-przyrodniczym.

Nasze biopreparaty są produkowane w Polsce, a wykorzystane drobnoustroje w składzie produktów pochodzą z polskiego środowiska glebowo-przyrodniczego, co przekłada się na większą ich efektywność.

Stosując nasze użyźniacze możesz ograniczyć lub całkowicie wyeliminować stosowanie nawozów azotowych do rozkładu resztek pożniwnych. Efektem będzie oszczędność na nawozach i odbudowa warstwy próchnicy w glebie. Rozkład resztek pożniwnych jest bardzo ważny ze względu na uwalnianie mineralnych form składników stanowiących źródło składników pokarmowych dla roślin uprawnych.

 Microhumus 2018

Specjalny do rozkładu resztek pożniwnych.

Płynny koncentrat mikrobiologiczny wspomagający i przyspieszający rozkład resztek pożniwnych i polepszający parametry fizyko-chemiczne gleby.

MICROHUMUS przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, takich jak pocięa słoma, poplon, wspomaga mineralizację obornika. Regularne stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją. Wpływa na proces powiększenia próchnicy dzięki wzmożonej mineralizacji materii ogranicznej. MICROHUMUS zawiera aktywne mikroorganizmy glebowe, które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych.

Efekty systematycznego stosowania:

 • szybsza mineralizacja resztek pożniwnych
 • odbudowa próchnicy
 • większa retencyjność wodna
 • mniej chorób roślinnych
 • wyższe plony

Dostępne opakowania: 1 litr, 5 litrów. Trwałość preparatu wynosi 2 lata od daty produkcji.

Microhumus 5L w polu mae2

 SKŁAD:

Bakterie saprotrofity z rodzaju Bacillus spp. w liczbie pow. 1x109 CFU/ml. Saprotrofy to między innymi bakterie pobierające energię z resztek pożniwnych rozkładając je do związków mineralnych dostepnych dla roślin.

Bakterie z preparatu MICROHUMUS są odporne na niekorzystne warunki, takie jak susza, wysokie temperatury, promieniowanie UV oraz zimno, ponieważ wytwarzają endospory-przetrwalniki.

STOSOWANIE:

Dawka: 0,5-1 litra/ha. Zalecana dawka: 1 litr/ha. W przypadku resztek pożniwnych trudno ulegających rozkładowi, np. słoma z pszenicy, żyrta przy stosowaniu dawki 0,5 litra/ha wskazany dodatek nawozu azotowego.

 OPRYSK

 • Właściwości bakterii wchodzących w skład preparatu umożliwiają przeprowadzenie oprysku resztek pożniwnych w każdych warunkach pogodowych. Ważne: po zastosowaniu preparatu należy wykonać płytką podorywkę, talerzowanie lub inny zabieg prowadzący do przykrycia ziemią resztek pożniwnych z preparatem MICROHUMUS. Rozkład resztek organicznych zachodzi w warunkach tlenowych. Minimalna temperatura gleby +50C.
 • Postać preparatu płynna do stosowania w roztworze wodnym. Przed użyciem butelkę z preparatem należy wstrząsnąć, dokładnie wypłukać wodą resztki preparatu i wlać do opryskiwacza.
 • Zalecana ilość wody: 200-500 litrów/ha. Ilość użytej wody do roztworu zależy od indywidualnych potrzeb stosującego. Woda umożliwia równomierne rozprowadzenie bakterii znajdujących się w preparacie. Należy przestrzegać zalecanych dawek: 0,5-1 litra/ha. Oprysk drobnokroplisty.
 • Zabieg można powtórzyć dolistnie w dawce: 0,5-1 litra/ha 2-3 razty w okresie wegetacyjnym podczas pochmurnej pogody, przed spodziewanymi opadami deszczu lub w trakcie deszczu. Taki zabieg przypominający podtrzyma pozytywne działanie naszych bakterii przy roślinie uprawnej i wpłynie na zwiększenie plonu.
 • MICROHUMUS można stosować w roztworze łącznie z nawozami NPK, mikroelementowymi, mocznikiem, pestycydami. Nie można stosować z miedzianami. Po przeprowadzeniu oprysku miedziowego Microhumus można zastosować po 14 dniach.
 • Roztwór roboczy zużyć w ciągu 24 godzin.

PODLEWANIE

 • W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 5ml preparatu w 1 litrze wody.

UPRAWY SADOWNICZE, OGRODNICZE

 • Zalecane stężenie: 0,5% (500 ml w 100 litrach wody). Zalecana ilość wody: 500 litrów/ha. Przed założeniem sadu opryskać oczyszczoną z chwastów powierzchnię pola. Po aplikacji bezzwłocznie wymieszać górną warstwę gleby wyrównując powierzchnię pola. W trudnych warunkach uprawy, w kolejnych latach uprawy, zwłaszcza na glebach zmęczonych zabieg można powtórzyć 1-3 razy w okresie wegetacyjnym w dawce 0,5 litra/ ha.

Microhumus Solid logo

Aktywne Mikroorganizmy Glebowe.

Użyźniacz w proszku do rozkładu resztek pożniwnych.

Produkt zawiera wyspecjalizowane aktywne mikroorganizmy glebowe, które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych. Regularne stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją, odbudowuje próchnicę prowadząc do przywrócenia żyzności gleby.

16

Microhumus Solid może ograniczyć lub całkowicie zastąpić stosowanie azotu do rozkładu resztek pożniwnych.

Dostępne opakowania: 500g/0,5ha. Trwałość preparatu wynosi 3 lata od daty produkcji.

 • Microhumus Solid zawiera wyspecializowane bakterie, które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym samym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych.
 • Bakterie z rodzaju Bacillus w niekorzystnych warunkach (mróz, susza) są zdolne do wytwarzania przetrwalników, dzięki którym są zdolne przeżyć brak wody, zbyt wysokie lub niskie temperatury.
 • Regularne stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją. Wpływa na proces powiększenia próchnicy dzięki wzmożonej mineralizacji materii organicznej.

SKŁAD

Bakterie saprotroficzne z rodzaju Bacillus spp. w liczbie pow. 1x109 CFU/g. Zdolne do wytwarzania endospor-przetrwalników umożliwiających przetrwać bakteriom w skrajne niesprzyjających warunkach, np. susza, zbyt wysokie lub niskie temperatury.

OPRYSK

 • Właściwości bakterii wchodzących w skład preparatu umożliwiają przeprowadzenie oprysku resztek pożniwnych w każdych warunkach pogodowych. Ważne: po zastosowaniu preparatu należy wykonać płytką podorywkę, talerzowanie lub inny zabieg prowadzący do przykrycia ziemią resztek pożniwnych z preparatem MICROHUMUS Solid. Rozkład resztek organicznych zachodzi w warunkach tlenowych. Minimalna temperatura gleby +50C. Dawka: 0,5-1 kg/ha. Zalecana dawka: 1kg/ha. W przypadku resztek pożniwnych trudno ulegających rozkladowi, np. słoma z pszenicy, żyta, przy stosowaniu dawki 0,5 kg/ha wskazany dodatek nawozu azotowego.
 • Postać preparatu - proszek do stosowania w roztworz wodnym. Zalecana ilość wody: 200-500 litrów/ha. Ilość użytej wody do roztworu zależy od indywidualnych potrzeb stosującego. Woda umożliwia równomierne rozprowadzenie bakterii znajdujących się w preparacie. Należy przestrzegać zalecanych dawek: 0,5-1 kg/ha. Oprysk drobnokroplisty. Preparat można wstępnie rozpuścić w wodzie w osobnym pojemniku i dodać do opryskiwacza lub wymieszać z wodą bezpośrednio w rozwadniaczu. Łatwy w stosowaniu, dobrze się rozpuszcza, nie wymaga aktywacji, namaczania. Ciecz roboczą należy zużyć w ciągu 24 godzin.
 • Zabieg można powtórzyć dolistnie w dawce 0,5-1 kg/ha 2-3 razy w okresie wegetacyjnym podczas pochmurnej pogody, przed spodziewanymi opadami deszczu lub w trakcie deszczu. Taki zabieg przypominający podtrzyma pozytywne działanie naszych bakterii przy roślinie uprawnej i wpłynie na zwiększenie plonu.

Microhumus Solid można stosować w roztworze łącznie z nawozami NPK, mikroelementowymi, mocznikiem, pestycydami. Nie można stosować razem z miedzianami.

PODLEWANIE

 • W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 5 g preparatu w 1 litrze wody

UPRAWY SADOWNICZE, OGRODNICZE

 • Zalecane stężenie: 0,5% (500g w 100 litrach wody). Zalecana ilość wody: 500 litrów/ha. Przed założeniem sadu opryskać oczyszczoną z chwastów powierzchnię pola. Po aplikacji bzzwłocznie wymieszać górną warstwę gleby wyrównując powierzchnię pola. W trudnych warunkach uprawy, w kolejnych latach uprawy, zwłaszcza na glebach zmęczonych zabieg można powtórzyć 1-3 razy w okresie wegetacyjnym w dawce 0,5g/ha.

LOGOTYP MG

 Nowoczesny, doglebowy koncentrat mikrobiologiczny o szerokim spektrum działania!

MG w polu

Dostępne opakowania: 1 litr, 5 litrów. Trwałość preparatu wynosi 3 lata od daty produkcji.

Zwiększa zasobność gleby w składniki pokarmowe dla roślin uprawnych!

Zastosowanie preparatu przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, a tym samym zwiększa ilość dostępnych dla roślin składników pokarmowych w glebie.

Biopreparat MG złożony jest z niepatogennych mikroorganizmów oraz pożywki startowej.

Wyróżnia go bardzo bogaty i wszechstronny skład bakteryjny: Cellulomonas cellulans, Ruminococcus albus, Bacillus subtilis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Azotobacter vinelandii, Azospirillum lipoferum, Pediocococcus acidilactici, Pseudomonas fluorescens.

Koncentracja bakterii w MG wynosi 1x108jtk/g.

EFEKTY STOSOWANIA:

 • przywraca równowagę mikrobiologiczną zdegradowanej gleby
 • wpływa efektywnie na gospodarkę związków mineralnych dla roślin
 • przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, np. słomy, poplonu, obornika, itp.
 • udostępnia roślinom dotychczas nieprzyswajalne skladniki pokarmowe
 • odbudowuje próchnicę prowadząc do przywrócenia żyzności gleby
 • redukuje w środowisku glebowym szkodliwe dla roślin bakterie, wirusy i grzyby
 • zastosowany przedsiewnie zwiększa plon rośliny uprawnej

Stosowani: 1litr/ha

OPRYSK

W celu przygotowania roztworu roboczego do oprysku powierzchni 1 ha, rozcieńczyć 1 litr preparatu w 200-500 litrach wody. Opryskać pole lub plantację w dowolnie wybranej fazie uprawy, najlepiej w okresie, w którym wykonywanie agrotechnicznych zabiegów uprawowych umożliwi dobre i równomierne wymieszanie preparatu z glebą. Zabieg nalistny można powtarzać 2-3 razy w okresie wegetacyjnym przy dawce 0,5-1 litra/ha. Minimalna temperatura gleby +50C.

 oprysk mae