MICROHUMUS SOLID

Użyżniacz w proszku do rozkładu resztek pożniwnych.

Produkt zawiera wyspecjalizowane aktywne mikroorganizmy glebowe, które mineralizują resztki pożniwne zwiększająć tym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych. Regularne stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją, odbudowuje próchnicę prowadząc do przywrócenia żyzności gleby.

Dostępne opakowania:

                                               

500g/0,5 ha. Trwałość preparatu wynosi 3 lata od daty produkcji.Microhumus Solid ok

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE:

  • Microhumus Solid zawiera wyspecializowane bakterie, które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym samym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych.
  • Bakterie z rodzaju Bacillus w niekorzystnych warunkach (mróz, susza) są zdolne do wytwarzania przetrwalników, dzięki którym są zdolne przeżyć brak wody, zbyt wysokie lub niskie temperatury.
  • Regularne stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją. Wpływa na proces powiększenia próchnicy dzięki wzmożonej mineralizacji materii organicznej.

ZALECANE STOSOWANIE:

 

OPRYSK

  • Właściwości bakterii wchodzących w skład preparatu umożliwiają przeprowadzenie oprysku resztek pożniwnych w każdych warunkach pogodowych. Ważne: po zastosowaniu preparatu należy wykonać płytką podorywkę, talerzowanie lub inny zabieg prowadzący do przykrycia ziemią resztek pożniwnych z preparatem MICROHUMUS Solid. Rozkład resztek organicznych zachodzi w warunkach tlenowych. Minimalna temperatura gleby +50C. Dawka: 0,5-1 kg/ha. Zalecana dawka: 1kg/ha. W przypadku resztek pożniwnych trudno ulegających rozkladowi, np. słoma z pszenicy, żyta, przy stosowaniu dawki 0,5 kg/ha wskazany dodatek nawozu azotowego.
  • Postać preparatu - proszek do stosowania w roztworz wodnym. Zalecana ilość wody: 200-500 litrów/ha. Ilość użytej wody do roztworu zależy od indywidualnych potrzeb stosującego. Woda umożliwia równomierne rozprowadzenie bakterii znajdujących się w preparacie. Należy przestrzegać zalecanych dawek: 0,5-1 kg/ha. Oprysk drobnokroplisty. Preparat można wstępnie rozpuścić w wodzie w osobnym pojemniku i dodać do opryskiwacza lub wymieszać z wodą bezpośrednio w rozwadniaczu. Łatwy w stosowaniu, dobrze się rozpuszcza, nie wymaga aktywacji, namaczania. Ciecz roboczą należy zużyć w ciągu 24 godzin.
  • Zabieg można powtórzyć dolistnie w dawce 0,5-1 kg/ha 2-3 razy w okresie wegetacyjnym podczas pochmurnej pogody, przed spodziewanymi opadami deszczu lub w trakcie deszczu. Taki zabieg przypominający podtrzyma pozytywne działanie naszych bakterii przy roślinie uprawnej i wpłynie na zwiększenie plonu.

Microhumus Solid można stosować w roztworze łącznie z nawozami NPK, mikroelementowymi, mocznikiem, pestycydami. Nie można stosować razem z miedzianami.

PODLEWANIE

  • W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 5 g preparatu w 1 litrze wody

UPRAWY SADOWNICZE, OGRODNICZE

  • Zalecane stężenie: 0,5% (500g w 100 litrach wody). Zalecana ilość wody: 500 litrów/ha. Przed założeniem sadu opryskać oczyszczoną z chwastów powierzchnię pola. Po aplikacji bzzwłocznie wymieszać górną warstwę gleby wyrównując powierzchnię pola. W trudnych warunkach uprawy, w kolejnych latach uprawy, zwłaszcza na glebach zmęczonych zabieg można powtórzyć 1-3 razy w okresie wegetacyjnym w dawce 0,5g/ha.

Pobierz ulotkę