MICROHUMUS

Płynny koncentrat mikrobiologiczny wspomagający i przyspieszający rozkład resztek pożniwnych i polepszający parametry fizyko-chemiczne gleby.

 

Dostępne opakowania:

Microhumus 5L mae

  • 1 litr
  • 5 litrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIE:

Microhumus przyspiesza rozkład resztek pożniwnych, takich jak pocięta słoma, poplon, wspomaga mineralizację obornika. Regularnie stosowanie zabezpiecza glebę przed wyjałowieniem i erozją. Wpływa na proces powiększenia próchnicy dzięki wzmożonej mineralizacji materii organicznej. Microhumus zawiera aktywne mikroorganizmy glebowe, które mineralizują resztki pożniwne zwiększając tym zasób składników pokarmowych dla roślin uprawnych.

ZALECANE STOSOWANIE:

Dawka: 0,5-1litra/ha. Zalecana dawka: 1 litr/ha. W przypadku resztek pożniwnych trudno ulegających rozkładowi, np. słoma z pszenicy, żyta, przy stosowaniu dawki 0,5 litra/ha wskazany dodatek nawozu azotowego.

OPRYSK

  • Właściwości bakterii wchodzących w skład preparatu umożliwiają przeprowadzenie oprysku resztek pożniwnych w każdych warunkach pogodowych. Ważne: po zastosowaniu preparatu należy wykonać płytką podorywkę, talerzowanie lub inny zabieg prowadzący do przykrycia ziemią resztek pożniwnych z preparatem MICROHUMUS. Rozkład resztek organicznych zachodzi w warunkach tlenowych. Minimalna temperatura gleby +50C.
  • Postać preparatu płynna do stosowania w roztworze wodnym. Przed użyciem butelkę z preparatem należy wstrząsnąć, dokładnie wypłukać wodą resztki preparatu i wlać do opryskiwacza.
  • Zalecana ilość wody: 200-500 litrów/ha. Ilość użytej wody do roztworu zależy od indywidualnych potrzeb stosującego. Woda umożliwia równomierne rozprowadzenie bakterii znajdujących się w preparacie. Należy przestrzegać zalecanych dawek: 0,5-1 litra/ha. Oprysk drobnokroplisty.
  • Zabieg można powtórzyć dolistnie w dawce: 0,5-1 litra/ha 2-3 razty w okresie wegetacyjnym podczas pochmurnej pogody, przed spodziewanymi opadami deszczu lub w trakcie deszczu. Taki zabieg przypominający podtrzyma pozytywne działanie naszych bakterii przy roślinie uprawnej i wpłynie na zwiększenie plonu.
  • MICROHUMUS można stosować w roztworze łącznie z nawozami NPK, mikroelementowymi, mocznikiem, pestycydami. Nie można stosować z miedzianami. Po przeprowadzeniu oprysku miedziowego Microhumus można zastosować po 14 dniach.
  • Roztwór roboczy zużyć w ciągu 24 godzin.

PODLEWANIE

  • W celu przygotowania roztworu do podlewania rozcieńczyć 5ml preparatu w 1 litrze wody.

UPRAWY SADOWNICZE, OGRODNICZE

  • Zalecane stężenie: 0,5% (500 ml w 100 litrach wody). Zalecana ilość wody: 500 litrów/ha. Przed założeniem sadu opryskać oczyszczoną z chwastów powierzchnię pola. Po aplikacji bezzwłocznie wymieszać górną warstwę gleby wyrównując powierzchnię pola. W trudnych warunkach uprawy, w kolejnych latach uprawy, zwłaszcza na glebach zmęczonych zabieg można powtórzyć 1-3 razy w okresie wegetacyjnym w dawce 0,5 litra/ ha.

Pobierz ulotkę: