MICROFOSFAT

Biologiczny preparat zawierający bakterie zdolne do uwalniania reszt PO4 z nierozpuszczalnych w wodzie związków fosforu.

 

Dostępne opakowania:MICROFOSFAT 1L 2

  • 1 L
  • 5 L

 

 

 

DZIAŁANIE:

  • zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie nawożenia fosforowego
  • efektywne wykorzystanie fosforu przez roślinę uprawną
  • zwiększa plon rośliny uprawnej

W glebie na ogół występuje bardzo dużo fosforu. Jest on jednak w postaci nierozpuszczalnego w wodzie fosforanu wapnia, a więc niedostępny dla roślin. Na szczęście istnieje możliwość uwolnienia fosforu zawartego w glebie. Bakterie zawarte w Microfosfacie uwalniają ortofosforan w pełni przyswajalny przez rośliny. Wprowadzenie odpowiednich mikroorganizmów skutkuje rozerwaniem wiązań wewnątrz cząsteczki CaPO4, dzięki czemu reszta PO4 przechodzi do roztworu glebowego, co skutkuje znaczącym (nawet 3-krotnym) wzrostem stężenia fosforu dostępnego dla roślin. Proces zachodzi bardzo dynamicznie, już po 7 dniach stężenia PO4 osiągają bardzo wysokie wartości. Microfosfat nie wymaga czasu na aklimatyzację i aktywację, co znacznie przyspiesza proces i skraca czas potrzebny do zaobserwowania pozytywnych efektów działania.

 

ZALECANE STOSOWANIE:

Preparat jest w formie płynnego koncentratu, przeznaczony do rozcieńczenia i oprysku pola. Dawka wynosi: 5litrów/ 5 ha. Zalecanana ilość wody: 200-500 litrów/ha. Minimalna temperatura gleby +5°C. Oprysk należy przeprowadzić w okresie umożliwiającym dobre wymieszanie preparatu z glebą, np. uprawki pożniwne, uprawki przedsiewne. Po oprysku należy wykonać podorywkę, talerzowanie lub inny zabieg prowadzący do wymiesznia roztworu preparatu z glebą.

Obraz1

Pobierz ulotkę:

Prezentacja produktu: