SILTECH

Pobierz ulotkę:

Inokulant przeznaczony dla ferm wyspecjalizowanych w produkcji mleka.

 

Dostępne opakowania:

100g/50-75 ton kiszonki

SILTECH 

 

 

 

 

 SKŁAD:

bakterie fermentacji mlekowej w liczbie 3x1011 JTK/1g produktu

  • Lactobacillus plantarum,
  • Lactobacillus brevis,
  • Enterococcus faecium,
  • Pediococcus acidilactici
  • Lactobacillus buchneri

 

 DZIAŁANIE:

  • ukierunkowanie procesów fermentacyjnych w zakiszanej masie,
  • szybkie obnizenie ph kiszonki,
  • poprawa smakowitości kiszonki,
  • zwiekszenie zysku z produkcji mleka

 

ZALECANE STOSOWANIE:

Lucerna:100g/50 ton zakiszanej zielonki

Trawy, mieszanki traw z motylkowymi:100g/50-75 ton zakiszanej zielonki

Ziarno kukurydzy:100g/50 ton wilgotnego ziarna (gniecone, śrutowane lub w kolbach)

Inny surowiec:nalezy ustalić w zalezności od stopnia trudności zakiszania, jakości surowca i warunków pogodowych: 100g/50-75 ton zakiszanego surowca

Liczba bakterii na 1g zakiszanego surowca w zalezności od dawkowania wynosi 600-400 tys. JTK.

Inokulanty Siltech i Siltech Stabilizator można stosować łącznie: 2x Siltech 100g + Siltech Stabilizator 100g = łączna dawka na 200 ton zakiszanego surowca. Wprowadzamy w ten sposób do zakiszanego surowca bakterię, Lactobacillus buchneri o działaniu grzybobójczym. Taki mix dwóch preparatów polecamy do zakiszania zielonek z traw, lucerny o podwyższonej zawartości suchej masy w celu ograniczenia wystąpienia pleśni.

ZALECENIA DOTYCZĄCE ZAKISZANEGO SUROWCA:

Zawartość suchej masy: zielonki z lucerny, trawy, mieszanki traw z motylkowymi - 35%, całe rośliny kukurydzy - 35%, zarno kukurydzy - 62-65%, kolby CCM - 60%

Grubość warstwy do ubijania: maksymalnie 20 cm

Minimalny okres zakiszenia 6-8 tygodni.

 DSC03027