Aktualności

Jesteś tutaj:

Po czym poznać,że roślinom brakuje fosforu?

Niedobór fosforu utrudnia w komórce roślinnej przemianę cukrów prostych w skrobię i celulozę, których nagromadzenie przy niedoborze fosforu prowadzi do syntezy antocyjanów prowadzących  do purpurowo-fioletowych przebarwień w postaci plam lub smug na liściach i łodygach.

Objawy niedoboru fosforu:

  1. Liście starsze o ciemnozielonej barwie, przedwcześnie opadające.
  2. Pogłębiający się kolor fioletowy na liściach i łodygach, przy dłuższych niedoborach obejmuje również źdźbło.
  3. Fioletowe przebarwienia na starszych liściach, młodsze pozostają zielone.
  4. Pędy skrócone, słaby wzrost bocznych pędów, zamieranie bocznych pąków.
  5. Przedwczesne odrzucanie starszych liści, młodsze liście pozostają zielone.

Skutki niedożywienia fosforem:

  1. Słaby wzrost organów nadziemnych.
  2. Słabe krzewienie się zbóż.
  3. Słabe kwitnienie i zawiązywanie nasion.
  4. Wcześniejsze dojrzewanie roślin.
  5. Obniżenie jakościowe i ilościowe plonu.

Jakie czynniki utrudniają pobieranie fosforu przez rośliny?

Pobieranie fosforu z gleby przez roślinę zależy od wielu czynników, m.in. od temperatury powietrza, wilgotności, odczynu gleby i aktywności mikrobiologicznej w glebie ponieważ to właśnie dzięki bakteriom typu PSB powiększa się ilość fosforu dostępnego dla roślin.

Jak radzono sobie do tej pory, aby skutecznie zapewnić roślinom odpowiednią ilość fosforu, szczególnie teraz wiosną, kiedy zaczyna się ich intensywny rozwój na polu?

Dotychczas aby zapewnić odpowiednią ilość fosforu dla rośliny uprawnej stosowano nawożenie mineralne, organiczne w postaci obornika. Wykorzystanie fosforu z nawozów mineralnych jest ograniczone, niewielkie  w pierwszym roku stosowania i nie przekracza 20-25%. Pozostała część fosforu niewykorzystana gromadzi się w glebie i przechodzi w formy nieprzyswajalne dla roślin uprawnych. Istnieje również możliwość dokarmiania roślin w ten składnik przez nawożenie dolistne ale jest to sposób droższy i mogący jedynie w ograniczony sposób uzupełnić niedobory w ten niezbędny makroskładnik.

Co można zrobić, żeby wykorzystać duże ilości fosforu znajdujące się w glebie w postaciach nieprzyswajalnych dla roślin?

Ogólna zawartość fosforu w glebie jest wysoka ale jest on w postaci nieprzyswajalnych związków dla roślin takich jak fosforan wapnia, apatyt, w organicznych resztkach pożniwnych itp. Wprowadzenie nawozów naturalnych, np. obornika  to sposób na zwiększenie puli fosforu przyswajalnego w glebie. Jednak obornikiem w odpowiedniej ilości dysponuje ograniczona ilość gospodarstw rolnych. Nowocześniejszą metodą jest zastosowanie MICROFOSFATU, biologicznego preparatu zawierającego bakterie typu PSB, które są zdolne do przerobienia zarówno organicznych jak i mineralnych związków fosforu w rozpuszczalne formy pobierane przez rośliny. 

– Jak działa nasz produkt?

Oddziaływanie drobnoustrojów na fosfor polega na mineralizacji związków organicznych fosforu lub na przekształcaniu związków mineralnych z form nieprzyswajalnych dla roślin w związki przyswajalne w postaci jonów H2PO4. W odżywianiu roślin duże znaczenie ma zdolność drobnoustrojów do przemian trudno rozpuszczalnych mineralnych związków fosforu np. Ca3(PO4)2 w związki rozpuszczalne w wodzie. PSB (Phosphate Solubilizing Bacteria) to  mikroorganizmy, które najwydajniej uruchamiają fosfor z jego różnych nierozpuszczalnych związków – szczepy promujące wzrost roślin, wiele z nich syntetyzuje siderofory, auksyny, cytokininy oraz witaminy. Bakterie typu PSB z MICROFOSFATU są zdolne do przerobienia zarówno organicznych jak i mineralnych związków fosforu w związki biodostępne dla roślin. Preparat w formie proszku do stosowania w roztworze wodnym w stężeniu 0,1-0,5%. Dawka: 1 kg/ha. Zalecana ilość wody: 200-1000 litrów/ha. Ilość użytej wody do roztworu roboczego zależy od indywidulanych potrzeb stosującego. Woda umożliwia równomierne rozprowadzenie po opryskanej powierzchni bakterii znajdujących się w preparacie. Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie. Przygotowany roztwór roboczy należy zużyć w ciągu 24 godzin.

– Czy po jego zastosowaniu zwiększa się również dostępność innych makroskładników występujących w glebie jako trudno przyswajalne?

Głównym kierunkiem działania MICROFOSFATU jest powiększenie puli fosforu dla roślin. Można jednak również spodziewać się zwiększonej mineralizacji resztek organicznych, prowadzonej do powiększenia innych makro i mikroskładników w glebie.

– Jak i w jakich ilościach aplikować środek? Jak często należy powtarzać zabieg?

Preparat w formie proszku do stosowania w roztworze wodnym w stężeniu 0,1-0,5%. Dawka: 1 kg/ha. Zalecana ilość wody: 200-1000 litrów/ha. Ilość użytej wody do roztworu roboczego zależy od indywidulanych potrzeb stosującego. Woda umożliwia równomierne rozprowadzenie po opryskanej powierzchni bakterii znajdujących się w preparacie. Bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie. Przygotowany roztwór roboczy należy zużyć w ciągu 24 godzin. Microfosfat można stosować łącznie w roztworze z nawozami NPK, mikroelementowymi, mocznikiem, pestycydami. Zastosowany razem lub po nawożeniu mineralnym zwiększa pulę fosforu dostępnego dla roślin – jest to sposób na zwiększenie efektywności nawożenia o 100%! Zabieg w dawce 1kg/ha najlepiej przeprowadzić podczas wiosennych zabiegów uprawowych, uprawek przedsiewnych pod kukurydzę. Nie zalecamy stosowania pod głęboką orkę. Po oprysku należy wykonać zabieg prowadzący do wymieszania roztworu preparatu z glebą. Jeśli nie ma możliwości zastosowania podczas uprawek przedsiewnych to zabieg w dawce 1 kg/ha można przeprowadzić nalistnie we wczesnej fazie wzrostu kukurydzy, podczas pochmurnej pogody przed spodziewanymi opadami deszczu lub w trakcie deszczu, który umożliwi przedostanie się roztworu roboczego do gleby. Bakterie z Microfosfatu działają w ryzosferze, w przestrzeni wokół korzenia

– Czy przy jego stosowaniu wymagane są jakieś specjalne warunki zewnętrzne – pogoda?

MICROFOSFAT jest nowoczesnym produktem mikrobiologicznym, przy jego stosowaniu nie są wymagane specjalne warunki pogodowe.

– Jakie oszczędności można uzyskać, stosując nasz produkt?

Stosując MICROFOSFAT oszczędzamy na nawożeniu mineralnym i chronimy środowisko naturalne.

Ile razy można stosować środek w celu efektywnego uwalniania makroelementów dostępnych w glebie?

Zabieg w dawce 1kg/ha najlepiej przeprowadzić podczas wiosennych zabiegów uprawowych, uprawek przedsiewnych pod kukurydzę. Nie zalecamy stosowania pod głęboką orkę. Po oprysku należy wykonać zabieg prowadzący do wymieszania roztworu preparatu z glebą. Jeśli nie ma możliwości zastosowania podczas uprawek przedsiewnych to zabieg w dawce 1 kg/ha można przeprowadzić nalistnie we wczesnej fazie wzrostu kukurydzy, podczas pochmurnej pogody przed spodziewanymi opadami deszczu lub w trakcie deszczu, który umożliwi przedostanie się roztworu roboczego do gleby. Bakterie z MICROFOSFATU działają w ryzosferze, w przestrzeni wokół korzenia.